Examens » De DELF- en DALF-examens» EXAMENSESSIES 2022-23

INSCHRIJVINGEN

DELF DALF TOUT PUBLIC 2023

Volgende sessie in december 2023. Je mag je inschrijven vanaf 5 september tot 13 november 2023.

Schrijf u nu in!

Stap 1:
vul het online inschrijvingsformulier in onderaan deze bladzijde.

Stap 2: wie zich inschrijft, gaat akkoord met de algemene Algemene voorwaarden DELF DALF_Gent.

Stap 3: op het moment van inschrijven verklaart u kennis genomen te hebben van de informatienota betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens en het toegangsrecht tot informatie.

Stap 4: stort het overeenkomstig bedrag op rekeningnummer van Alliance Française Oost-Vlaanderen : BE76 0682 4310 8295 (Code BIC: GKCCBEBB)

Vermeld duidelijk: Examen (A1- A2 – … – C2) + uw naam en voornaam

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. 

Stap 5: na het afsluiten van de inschrijvingen krijgt u per e-mail een oproep met daarin de precieze uurregeling.
U wordt geacht om ontvangst van deze e-mail te bevestigen en om deze uurregeling nauwkeurig te respecteren.

We wensen u veel succes!

Sessie: maandag 27 november 2023

 • schriftelijk examen: 14u30 tot 15u50  (duur: 1 uur 20 min.)
 • mondeling examen: individuele uurregeling (duur: 20 min.)

Tarief

 • Normaal: € 110,00
 • Geen korting
 • Let op!

  Schriftelijke en mondelinge examens

  In principe valt het mondeling examen op dezelfde dag als het schriftelijk.

  Indien er voor eenzelfde niveau echter veel kandidaten zijn, is het mogelijk dat een deel van de kandidaten het mondeling examen op een andere dag moet afleggen, meestal de dag voor of de dag na het schriftelijk examen.

  Regeling voor kandidaten met speciale noden

  Alliance Française Oost-Vlaanderen biedt aan elke kandidaat die melding maakt van een handicap, die een fysieke, zintuiglijke, mentale, cognitieve of psychische functie aantast, de materiële aanpassingen of een persoonlijke ondersteuning aan die nodig zijn voor het goede verloop van het examen. Dit laat toe dat deze kandidaat aan het examen kan deelnemen onder omstandigheden die de gelijkheid tussen de kandidaten garandeert. De kandidaat kan ook worden vrijgesteld van één van de proeven indien een dergelijke regeling niet mogelijk is.

  Daarvoor moet de kandidaat het examencentrum bij de inschrijving en zo spoedig mogelijk verwittigen van zijn of haar handicap, zodat de nodige voorzieningen kunnen worden getroffen. De kandidaten moeten een recent medisch attest voorleggen waarin de diagnose en de aanbevolen aanpassingen voor een vreemde-taalexamen duidelijk worden vermeld.

 • Kalender voor de sessie in december 2023

  • DELF A1 – maandag 27-11-2023
  • DELF A2 – maandag 27-11-2023
  • DELF B1 – dinsdag 28-11-2023
  • DELF B2 – donderdag 30-11-2023
  • DALF C1 – maandag 05-12-2023
  • DALF C2 – donderdag 07-12-2023

Volgende sessie aan AllianceFrançaise Oost-Vlaanderen in Gent
van 27 november t.e.m. 7 december 2023.

De inschrijvingen zijn mogelijk voor deze sessie tot 13 november.

____________________________________________________

LET OP!
Ons online inschrijvingsformulier ondervindt momenteel technische problemen.
Vul a.u.b. in plaats daarvan dit word-document in en stuur het per e-mail terug naar het examencentrum: examens@af-ovl.be!

Alvast bedankt voor uw begrip!

____________________________________________________

  Inschrijving DELF DALF TOUT PUBLIC - NOVEMBER/DECEMBER 2023


  Voorbeeld: 123456-123456


  vrouwelijkmannelijk

  (jj-mm-aaaa)


  ):
  Straat - huisnummer - Postcode en gemeente (+ eventueel land)


  Kies een examenDELF A1DELF A2DELF B1DELF B2DALF C1DALF C2


  Verwerving van nationaliteitProfessionele behoeftenStudies in het land van herkomstMobiliteit van studenten naar FrankrijkMobiliteit van studenten naar andere Franstalige landen (Québec, Zwitserland, enz.)Persoonlijke motivatieMigratieproject naar FrankrijkMigratieproject naar andere Franstalige landen  Niet van toepassingA1: € 110,00A2: € 120,00B1: € 140,00B2: € 180,00C1: € 225,00C2: € 240,00


  Niet van toepassingB1: € 127,30B2: € 163,30C1: € 203,80C2: € 217,30


  Lees aandachtig de voorwaarden en de informatienota (zie de link bij Stap 2 en 3 boven het formulier) en gelieve het hokje hieronder aan te kruisen.
  Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik aanvaard ze.

  Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden via overschrijving naar rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance Française Oost-Vlaanderen (BIC: GKCCBEBB), met vermelding "naam kandidaat + december + gekozen examen (DELF A1, ...)".De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

  Bedankt voor uw inschrijving en succes!