Wat is een Alliance Française?

 • Een officiële en internationale organisatie

  Thans zijn er meer dan 800 afdelingen in 137 landen, verspreid over de 5 continenten.

 • 1883: Parijs

  De Alliance française werd opgericht in 1883 in Parijs.

 • Doel

  De Alliance française heeft tot doel om de Franse cultuur te promoten als vector van diversiteit.

Elke Alliance Française is een vereniging die onder lokaal recht valt, zonder winstgevend doel, die haar missie zelfstandig uitoefent, vrij van religieuze of politieke opvattingen.


De Alliances françaises hebben als gemeenschappenlijk doel, het volgen van drie essentiële missies:

 • Het aanbieden van cursussen Frans, in Frankrijk en over de hele wereld, aan alle doelgroepen

 • Het promoten van de Franse en Franstalige cultuur

 • Het bevorderen van culturele verscheidenheid


Een Alliance Française in Gent!

Alliance française van Oost-Vlaanderen, met zetel te Gent, werd pas opgericht in 2007. Deze jonge vereniging wil, los van elke politieke of filosofische strekking, in een geest van openheid en verdraagzaamheid,

 • diverse culturele en pedagogische initiatieven nemen op het gebied van het onderwijs en de verspreiding van het Frans en de Franse cultuur,
 • diverse cursussen organiseren,
 • toneelvoorstellingen, conferenties, tentoonstellingen, excursies en andere manifestaties organiseren op het gebied van de Franse cultuur,
 • de mogelijkheid bieden officiële erkende examens Franse taal af te leggen.