Samenlezen in Limerick
Nu ook in het Frans!

, ,
APRIL - MEI - JUNI i.s.m. AllianceFrançaise Oost-Vlaanderen ‘SamenLezen’ is een beproefd concept dat is overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk, ginder bekend als ‘Shared Reading’. Het is een bijzondere en tezelfdertijd simpele…

Inschrijvingen open
TCF

De TCF is een niveautoets “algemeen Frans”, bedoeld voor iedereen, die om persoonlijke, academische of professionele redenen, zijn kennis van de Franse taal op een betrouwbare en erkende wijze wil testen. De TCF is een gestandaardiseerde…

Inschrijvingen open
DELF- EN DALF-EXAMENS

,
De examensessie zal van 16 tot 22 juni 2022 plaatsvinden. Inschrijvingen mogelijk vanaf 5 avril tot en met 22 mei 2022. https://af-ovl.be/blog/portfolio-item/examensessies/