Examens » De DELF- en DALF-examens» EXAMENSESSIES 2021-22

INSCHRIJVINGEN

DELF DALF TOUT PUBLIC 2021-22

Volgende sessie: in juni 2022. Je mag je inschrijven van 4 april tot en met 22 mei 2022.

Schrijf u nu in!

Stap 1:
vul het online inschrijvingsformulier in onderaan deze bladzijde.

Stap 2: wie zich inschrijft, gaat akkoord met de algemene Algemene voorwaarden DELF DALF_Gent.

Stap 3: op het moment van inschrijven verklaart u kennis genomen te hebben van de informatienota betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens en het toegangsrecht tot informatie.

Stap 4: stort het overeenkomstig bedrag op rekeningnummer van Alliance Française Oost-Vlaanderen : BE76 0682 4310 8295 (Code BIC: GKCCBEBB)

Vermeld duidelijk: Examen (A1- A2 – … – C2) + uw naam en voornaam

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. 

Stap 5: na het afsluiten van de inschrijvingen krijgt u per e-mail een oproep met daarin de precieze uurregeling.
U wordt geacht om ontvangst van deze e-mail te bevestigen en om deze uurregeling nauwkeurig te respecteren.

We wensen u veel succes!

Sessie juni: geen examen voorzien voor het niveau A1

 • schriftelijk examen: om 15u00 tot 16u20 (duur: 1 uur 20 min.)
 • mondeling examen: individuele uurregeling (duur: 20 min.)

Tarief

 • Normaal: € 110,00
 • Geen korting
 • Let op!

  Schriftelijke en mondelinge examens

  In principe valt het mondeling examen op dezelfde dag als het schriftelijk.

  Indien er voor eenzelfde niveau echter veel kandidaten zijn, is het mogelijk dat een deel van de kandidaten het mondeling examen op een andere dag moet afleggen, meestal de dag voor of de dag na het schriftelijk examen.

 • Kalender voor de sessie juni 2022

  • DELF A1 – geen examen voorzien voor het niveau A1
  • DELF A2 – dinsdag 07-06-2022
  • DELF B1 –  woensdag 08-06-2022
  • DELF B2 – donderdag 09-06-2022
  • DALF C1 – dinsdag 14-06-2022
  • DALF C2 – donderdag 16-06-2022

Inschrijving DELF DALF TOUT PUBLIC - JUNI 2022Voorbeeld: 123456-123456

vrouwelijkmannelijk

(jj-mm-aaaa)


):PaspoortIdentiteitskaart
):
Straat - huisnummer - Postcode en gemeente (+ eventueel land)

Kies een examenDELF A2DELF B1DELF B2DALF C1DALF C2


Verwerving van nationaliteitProfessionele behoeftenStudies in het land van herkomstMobiliteit van studenten naar FrankrijkMobiliteit van studenten naar andere Franstalige landen (Québec, Zwitserland, enz.)Persoonlijke motivatieMigratieproject naar FrankrijkMigratieproject naar andere Franstalige landen

 • DELF A2: dinsdag 7 juni 2022
 • DELF B1: woensdag 8 juni 2022
 • DELF B2: vrijdag 9 juni 2022
 • DALF C1: dinsdag 14 juni 2022
 • DALF C2: donderdag 16 juni 2022


Niet van toepassingA2: € 115,00B1: € 140,00B2: € 180,00C1: € 225,00C2: € 240,00

Niet van toepassingB1: € 127,30B2: € 163,30C1: € 203,80C2: € 217,30


Lees aandachtig de voorwaarden en de informatienota (zie de link bij Stap 2 en 3 boven het formulier) en gelieve het hokje hieronder aan te kruisen.
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik aanvaard ze.

Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden via overschrijving naar rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance Française Oost-Vlaanderen (BIC: GKCCBEBB), met vermelding "naam kandidaat + sessie (maart 2022) + gekozen examen".De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Bedankt voor uw inschrijving en succes!