Examens » De DELF- en DALF-examens» EXAMENSESSIES 2022-23

INSCHRIJVINGEN

DELF DALF TOUT PUBLIC 2022-23

Volgende sessie: in december 2022. Je mag je inschrijven van 12 september tot en met 16 november 2022.

Schrijf u nu in!

Stap 1:
vul het online inschrijvingsformulier in onderaan deze bladzijde.

Stap 2: wie zich inschrijft, gaat akkoord met de algemene Algemene voorwaarden DELF DALF_Gent.

Stap 3: op het moment van inschrijven verklaart u kennis genomen te hebben van de informatienota betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens en het toegangsrecht tot informatie.

Stap 4: stort het overeenkomstig bedrag op rekeningnummer van Alliance Française Oost-Vlaanderen : BE76 0682 4310 8295 (Code BIC: GKCCBEBB)

Vermeld duidelijk: Examen (A1- A2 – … – C2) + uw naam en voornaam

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. 

Stap 5: na het afsluiten van de inschrijvingen krijgt u per e-mail een oproep met daarin de precieze uurregeling.
U wordt geacht om ontvangst van deze e-mail te bevestigen en om deze uurregeling nauwkeurig te respecteren.

We wensen u veel succes!

Sessie december: geen examen in december

 • schriftelijk examen: –  (duur: 1 uur 20 min.)
 • mondeling examen: individuele uurregeling (duur: 20 min.)

Tarief

 • Normaal: € 110,00
 • Geen korting
 • Let op!

  Schriftelijke en mondelinge examens

  In principe valt het mondeling examen op dezelfde dag als het schriftelijk.

  Indien er voor eenzelfde niveau echter veel kandidaten zijn, is het mogelijk dat een deel van de kandidaten het mondeling examen op een andere dag moet afleggen, meestal de dag voor of de dag na het schriftelijk examen.

 • Kalender voor de sessie december 2022

  • DELF A1 – geen examen
  • DELF A2 – donderdag 01-12-2022
  • DELF B1 – vrijdag 02-12-2022
  • DELF B2 – dinsdag 06-12-2022
  • DALF C1 – donderdag 08-12-2022
  • DALF C2 – dinsdag 13-12-2022

Inschrijvingen voor de sessie december mogelijk vanaf 12 september tot 16 november.

  Inschrijving DELF DALF TOUT PUBLIC - DECEMBER 2022  Voorbeeld: 123456-123456

  vrouwelijkmannelijk

  (jj-mm-aaaa)


  ):
  Straat - huisnummer - Postcode en gemeente (+ eventueel land)

  Kies een examenDELF A2DELF B1DELF B2DALF C1DALF C2


  Verwerving van nationaliteitProfessionele behoeftenStudies in het land van herkomstMobiliteit van studenten naar FrankrijkMobiliteit van studenten naar andere Franstalige landen (Québec, Zwitserland, enz.)Persoonlijke motivatieMigratieproject naar FrankrijkMigratieproject naar andere Franstalige landen

  • DELF A2: donderdag 1 december 2022
  • DELF B1: vrijdag 2 december 2022
  • DELF B2: dinsdag 6 december 2022
  • DALF C1: donderdag 8 december 2022
  • DALF C2: dinsdag 13 december 2022


  Niet van toepassingA2: € 115,00B1: € 140,00B2: € 180,00C1: € 225,00C2: € 240,00

  Niet van toepassingB1: € 127,30B2: € 163,30C1: € 203,80C2: € 217,30


  Lees aandachtig de voorwaarden en de informatienota (zie de link bij Stap 2 en 3 boven het formulier) en gelieve het hokje hieronder aan te kruisen.
  Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik aanvaard ze.

  Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden via overschrijving naar rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance Française Oost-Vlaanderen (BIC: GKCCBEBB), met vermelding "naam kandidaat + sessie maart/juni/december + gekozen examen".De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

  Bedankt voor uw inschrijving en succes!