Examens » De TCF certificatie » TCF sessies 2021 – 2022

INSCHRIJVINGEN

TCF Certificatie 2022

De volgende examensessie zal van 23 tot 26 februari 2022 plaatsvinden. Inschrijvingen mogelijk vanaf 21 december 2021 tot 31 januari 2022.

Schrijf u nu in!

Stap 1:
vul het online inschrijvingsformulier in onderaan deze bladzijde.

Stap 2: wie zich inschrijft, gaat akkoord met de Algemene voorwaarden TCF_Gent.

Stap 3: op het moment van inschrijven verklaart u kennis genomen te hebben van de informatienota betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens en het toegangsrecht tot informatie.

Stap 4: stort het overeenkomstig bedrag op rekeningnummer van Alliance Française Oost-Vlaanderen : BE76 0682 4310 8295 (Code BIC: GKCCBEBB)

Vermeld duidelijk: Test TCF (TCF TP / TCF IRN / TCF Canada / TCF Quebec) + uw naam en voornaam

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. 

Stap 5: na het afsluiten van de inschrijvingen krijgt u per e-mail een oproep met daarin de precieze uurregeling.
U wordt geacht om ontvangst van deze e-mail te bevestigen en om deze uurregeling nauwkeurig te respecteren.

We wensen u veel succes!

Sessie februari : donderdag 24 februari

 • schriftelijke test op computer:  9u30 – 12u20 (duur: 2u45)
 • mondelinge test: individuele uurregeling (duur: 12 minuten)

Tarief

 • Normaal: € 225,00

 • Let op!

  Schriftelijke en mondelinge testen

  In principe valt de mondelinge test op dezelfde dag als de schriftelijke.

  Indien er veel kandidaten zijn, is het mogelijk dat een deel van de kandidaten de mondelinge test op een andere dag moet afleggen, meestal de dag voor of de dag na de schriftelijke test.

 • Kalender voor de sessie mai 2022

  De volgende examensessie zal van 16 tot 21 mei 2022 plaatsvinden. Inschrijvingen mogelijk vanaf 28 februari tot 22 april 2021.

  • TCF Québec – maandag 16 mei 2022
  • TCF Algemeen publiek – donderdag 19 mei 2022
  • TCF Canada – woensdag 18 mei 2022
  • TCF ANF – zaterdag 21 mei 2022

Inschrijving TCF - FEBRUARI 2022
vrouwelijkmannelijk

(jj-mm-aaaa)):PaspoortIdentiteitskaart
):
Straat - huisnummer - Postcode en gemeente (+ eventueel land)

Kies een testTCF algemeen publiekTCF QuébecTCF IRN
Voor TCF Canada, schrijf je je met DIT formulier.

 • TCF algemeen publiek: donderdag 24 februari 2022
 • TCF Québec: vrijdag 25 februari 2022
 • TCF Canada: zaterdag 26 februari 2022
 • TCF IRN (op aanvraag): woensdag 23 februari 2022

: TCF Québec, TCF Algemeen publiek en TCF Canada: €225
TCF IRN: €200

Lees aandachtig de voorwaarden en de informatienota (zie de link bij Stap 2 en 3 boven het formulier) en gelieve het hokje hieronder aan te kruisen.
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik aanvaard ze.

Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden via overschrijving naar rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance Française Oost-Vlaanderen (BIC: GKCCBEBB), met vermelding 'Test TCF (TP / IRN / Québec) + uw naam en voornaam'. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Bedankt voor uw inschrijving en succes!