Examens » De TCF certificatie » TCF sessies 2022 – 2023

INSCHRIJVINGEN

TCF Certificatie 2022-2023

De volgende examensessie zal van 13 tot 18 februari 2023 plaatsvinden. Inschrijvingen zijn nu gesloten.

Schrijf u nu in!

Stap 1:
vul het online inschrijvingsformulier in onderaan deze bladzijde.

Stap 2: wie zich inschrijft, gaat akkoord met de Algemene voorwaarden TCF_Gent.

Stap 3: op het moment van inschrijven verklaart u kennis genomen te hebben van de informatienota betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens en het toegangsrecht tot informatie.

Stap 4: stort het overeenkomstig bedrag op rekeningnummer van Alliance Française Oost-Vlaanderen : BE76 0682 4310 8295 (Code BIC: GKCCBEBB)

Vermeld duidelijk: Test TCF (TCF TP / TCF IRN / TCF Canada / TCF Quebec) + uw naam en voornaam

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. 

Stap 5: na het afsluiten van de inschrijvingen krijgt u per e-mail een oproep met daarin de precieze uurregeling.
U wordt geacht om ontvangst van deze e-mail te bevestigen en om deze uurregeling nauwkeurig te respecteren.

We wensen u veel succes!

Sessie februari 2023: maandag 13 februari

 • schriftelijke test op computer:  9u45 – 12u45 (duur: 2u55)
 • mondelinge test: individuele uurregeling (duur: 12 minuten)

Tarief

 • Normaal: € 225,00

 • Let op!

  Schriftelijke en mondelinge testen

  In principe valt de mondelinge test op dezelfde dag als de schriftelijke.

  Indien er veel kandidaten zijn, is het mogelijk dat een deel van de kandidaten de mondelinge test op een andere dag moet afleggen, meestal de dag voor of de dag na de schriftelijke test.

 • Kalender voor de sessies 2022-2023

  • TCF Algemen publiek: 13/02/2023
  • TCF Canada: 14/02/2023
  • TCF Québec: 16/02/2023
  • TCF IRN: 18/02/2023

  De volgende examensessie zal van 22 mei tot 01 juni 2023 plaatsvinden. Inschrijvingen mogelijk vanaf 27 februari 2023.

Inschrijvingen voor de TCF sessie in februari zijn nu gesloten.

Volgende sessie in Gent van 22 mei tot 01 juni 2023. Inschrijvingen mogelijk vanaf 27 februari 2023.

Wenst u een TCF-test vóór deze datum afleggen ? Neem dan contact op met Alliance Française Brussels-Europe!