Examens

Certificeer je niveau!

Toon aan dat je over een officieel niveau diploma of certificaat beschikt!
Valoriseer je taalvorderingen!
Bewijs je competenties voor professionele doeleinden!
Optimaliseer je kansen op de arbeidsmarkt!

Alliance Française Oost-Vlaanderen is een officieel erkend examencentrum.

Er bestaan verschillende diploma’s of getuigschriften die je kennis van het Frans kunnen attesteren.

 

DELF (Diplôme d’études en langue française)
DALF (Diplôme approfondi de langue française)
Attesteer je taalvaardigheid Frans met een officieel diploma

Je leven lang geldig